I dokumentet nedan hittar du mer information om uppföljningsstudien av finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga i åk 5, 7 och 9

OBS! Kartläggningen har skjutits upp från april månad till höstterminen 2020. Vi samlar ändå aktivt in tillstånd från deltagarna under våren 2020.