Om projektet

Projektet ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor fortsätter från och med hösten 2019 som ILS2-projektet och pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för personer som arbetar i grundskola i Svenskfinland.

ILS2-projektet är tudelat, med fokus på självreglering, beteende och uppmärksamhet samt läsning, skrivning och benämning.

Inom området för självreglering kommer man att arbeta med att utveckla och undersöka stödet på alla trestegsstödets nivåer i grundskolan för att kunna åtgärda problem med arbetsro och förbättra elevers arbetssätt. Detta görs bl.a. genom ProSkola-modellen, Check In Check Out, samt genom att utveckla en konsultationsmodell för klasslärare i samband med Fokus.

Hösten 2019 startar fyra finlandssvenska skolor arbetet med ProSkola-modellen. Verksamhet kommer att beröra cirka 1 700 elever i årskurserna 1-9. Syftet med ProSkola är att skapa en positiv verksamhetskultur och därmed förbättra både trivseln och lärande i skolorna. I modellen skapar skolan gemensamma beteendeförväntningar som sedan utmynnar i instruktioner så att hela skolan vet vilka beteendeförväntningar som finns för olika situationer och utrymmen. Eleverna handleds med positiv feedback och uppmuntran.

Inom området för läsning ingår att följa upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i ILS-projektet (åk 1-3) i årskurserna 5 och 7. Därtill kommer material för bl.a. kartläggning av läsförståelse i årskurserna 7 att utvecklas och normeras. Ett nytt datorbaserat övningsprogram för träning av läsflyt, “Spel-Ett Läsflyt”, kommer även att utvecklas.

Målgruppen för projektet är finlandssvenska elever som har svårigheter inom det ena eller båda av projektets delområden.

Projektet samarbetar med finlandssvenska skolor.

Övriga samarbetspartner är ämnena psykologi och logopedi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, ämnet specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Pedagogiska  och psykologiska fakulteten vid Jyväskylä universitet.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska Folkskolans Vänner.