Lyhyesti Suomeksi

OPPIMISVAIKEUKSIEN ARVIOINTI JA TUKEMINEN SUOMENRUOTSALAISISSA KOULUISSA JA PÄIVÄKODEISSA (ILS2); 2019-2022

Niilo Mäki Instituutin ILS2-hankkeen (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor) tavoitteena on kehittää ja vahvistaa tutkimusperustaisesti oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista suomenruotsalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Hanke jakautuu kahteen osahankkeeseen. Toinen osahankkeista keskittyy lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoihin ja toinen osa-alue itsesäätelyn ja tarkkaavuuden taitoihin. ILS2-hanke on jatkohanke ILS-hankkeelle (2015-2019). Tämän, nyt ILS1:ksi nimetyn, edeltävän hankkeen aikana julkaistiin kolme käsikirjaa lukemisen ja nimeämisen arviointiin. Itsesäätelyn ja tarkkaavuuden osahankkeessa käännettiin ja päivitettiin kaksi Kummi-käsikirjaa sekä julkaistiin yksi täysin uusi Kummi-käsikirja. Tästä pääset lukemaan lisää käsikirjoista ruotsiksi.

ILS2-hankkeen toiminta-aika jatkuu vuoden 2022 kesäkuuhun. Uuden hankkeen tavoitteet liittyvät saumattomasti ILS1-hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin. Lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen osahankkeessa toteutetaan lukemisen ja nimeämisen taitojen pitkittäistutkimus, kehitetään arviointivälineitä 7. luokalle sekä rakennetaan ruotsinkielinen versio Ekapeli-lukusujuvuus pelistä. Itsesäätelyn ja tarkkaavuuden osahankkeen tavoitteena on kehittää työrauhaan ja työskentelyyn kohdentuvaa kolmiportaisen tuen mallia ruotsinkielisisissä peruskouluissa. Pohjan mallille antaa ProKoulu-toiminta, johon liitetään tarpeen mukaisia yksilöllisiä tuen menetelmiä, kuten Check In Check Out ja Maltti-interventiot sekä opettajien konsultaatiomalli.

Hanke toteutetaan yhteistyössä suomenruotsalaisten koulujen kanssa. Kiitämme kuntia, koulujen, henkilöstöä sekä perheitä yhteistyöstä! Ilman koulujen kehittämisinnostusta tämän kaltainen hanke ei olisi mahdollinen.
ILS2-hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Åbo Akademin erityispedagogiikan, psykologian ja logopedian oppiaineet, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos, Turun yliopisto, Onerva Mäen koulu sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. Hankkeen toteutusta seuraa ja laatua valvoo ohjausryhmä, jossa on mukana yhteistyökumppaneiden sekä rahoittajien edustajia.
Hankketta rahoittavat Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne ja Svenska Folkskolans Vänner r.f.

Teksti: Paula Salmi, Pia Vataja ja Laura Plyhm