Länkar

Projektets FB-sida – Gå gärna in och gilla eller lämna en kommentar!

Niilo Mäki Institutets hemsida

NMI:s Webbutik- Här kan du beställa NMI:s svenskspråkiga publikationer.

Hogrefe Psykologien Kustannus – Här kan du beställa bland annat Kesky-frågeformulär

LukiMat – En inlärnings- och utvärderingsplatform

Hemsidan för finskspråkiga ProKoulu-verksamheten

Finansiärer: