Länkar

Projektets Facebook-sida – Gå gärna in och gilla eller lämna en kommentar

NMI – Niilo Mäki Institutets hemsida

NMI:s webbutik – Här hittar du beställa NMI:s svenskspråkiga publikationer.

Hogrefe Psykologien Kustannus – Här kan du beställa bland annat Kesky-frågeformulär

LukiMat – En inlärnings- och utvärderingsplatform

ProKoulu – Hemsidan för finskspråkiga ProKoulu-verksamheten

Finansiärer:

Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGB

sfv_logo_3d