Fortbildningar

För tillfället finns inga fastslagna fortbildningar. Om ni är intresserade av att beställa en fortbildning till er skola eller kommun så går det bra att kontakta Maria Haakana (maria.haakana@nmi.fi), Henrik Husberg (henrik.husberg@nmi.fi) eller Ann-Katrine Risberg (arisberg@nmi.fi).

Vi erbjuder fortbildningar inom projektets delområden, läs mera om dem här:

Läsning, skrivning och benämning

Självreglering, beteende och uppmärksamhet