Fortsättning – ILS 2

Henrik Husberg/ april 30, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Projektet InLärning och Stöd håller nu på att avrundas. I januari och februari organiserade vi slutseminarier i Helsingfors och Vasa. Ett stort tack ännu till alla som deltog och i synnerhet till våra gästföreläsare Vesa Närhi, Ulrika Wolff och Inger Fridolffson! Vi har nu den stora glädjen att meddela att vi fått fortsatt förtroende av finansiärerna! ILS-projektet får en fortsättning

Read More

Pressmeddelande

Henrik Husberg/ januari 7, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Vad vet vi om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga? Hur koncentrerar sig eleverna? Dessa frågor och mycket annat har ILS-projektet, InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem, arbetat med under de fyra år (2015–2018) som projektet pågått vid Niilo Mäki Institutet. ILS-projektet ordnar nu slutseminarier ”Vi läser och koncentrerar oss tillsammans” i Helsingfors 24.1.2019  kl. 9-17 på G 18,

Read More

Fortbildning i användning av kartläggningsmaterialen ILS och SSB

Ann-Katrine Risberg/ december 14, 2018/ Okategoriserade/ 1 comments

ILS-projektet arrangerar fyra fortbildningsdagar i användningen av materialen “ILS – Individuell Läsning och Skrivning” (Risberg m.fl., 2019) samt “SSB – Test i Snabb Seriell Benämning” (Salmi m.fl., 2019) i mars 2019. Tillfällena hålls onsdagar kl: 9-16 på följande orter: Helsingfors 6.3, Tammerfors 13.3, Vasa 20.3 och Mariehamn 27.3. Fortbildningsdagarna är avgiftsfria, men lunch sker på egen bekostnad. Deltagarantalet är begränsat

Read More

ILS slutseminarium

Henrik Husberg/ november 1, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Välkommen på Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor-projektets slutseminarier! Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.00-17.00 G18, Helsingfors Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 9.00-17.00 Academill, Vasa I seminarierna medverkar som gästföreläsare Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi. Inbjudan som pdf: ILS-projektet_Inbjudan till slutseminarium Läs mer om programmet här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarium-program/ Anmäl dig här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarier/

Ny HURTIG-utbildning i Helsingfors

Henrik Husberg/ augusti 23, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Ännu finns det några platser kvar till vår Helsingforsutbildning. Målgruppen är personer som jobbar med barn under skolåldern i en konsultativ roll och som vill ha verktyg för att stöda barn med uppmärksamhetssvårigheter i daghems- och förskolemiljö. Deltagarna förutsätts kunna jobba konsultativt med ett barn under hösten. Mer info och anmälningsformulär hittas här.

Finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga

Ann-Katrine Risberg/ februari 6, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Inom ILS-projektet är målsättningen att skapa finlandssvenska och normerade material för att kartlägga och följa upp läs- och skrivförmågan hos elever i grundläggande utbildning. Fokus för arbetet är elever i årskurserna 1, 2, 3 och 5. Materialet ILS – Individuell Läs- och Skrivförmåga publiceras i slutet av det här året. Redan nu finns en del material som antingen är helt

Read More

ILS-projektet presenterades på seminarium i Tyskland

Ann-Katrine Risberg/ november 7, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

Det händer mycket inom ILS-projektet fastän det varit ganska lugnt här på bloggen. Mycket sk tyst arbete pågår med analys av resultat, planering och skrivande av testhandledningar etc. Nu är det redan november, men vi vill ändå berätta om European Dyslexia Associations höstseminarium som arrangerades i början av oktober i München i Tyskland. I seminariet deltog Ann-Katrine Risberg och Pia

Read More

Fortbildning – Strukturerat stöd för rastlösa barn i daghem och förskola; VASA

Henrik Husberg/ oktober 13, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Vasa Goda nyheter! Vi kommer att organisera HURTIG fortbildning även i Vasa! Kursen är exakt densamma som i Helsingfors. Ifall någon redan anmält sig till kursen i Helsingfors men vill byta så kan ni meddela Henrik Husberg per e-post: henrik.husberg@nmi.fi. Målgrupp: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar

Read More

Fortbildning – Strukturerat stöd för rastlösa barn i daghem och förskola; HELSINGFORS

Henrik Husberg/ oktober 10, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Helsingfors Uppdatering: Vi har nu slagit fast andra tillfällets datum och tid till 9.4 2018, 12-15. Vi har också bestämt oss för att ordna motsvarande fortildning i Vasa, se skilt inlägg här. Vi tar nu emot anmälningar till denna gratis fortbildning! Klicka på direktlänken nederst för att anmäla

Read More