ProSkola – en del av ILS-2 projektet

Henrik Husberg/ juni 24, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Som en del av ILS-2 projektet kommer vi under åren 2019-2022 att starta upp och implementera en modell som går under namnet ProSkola i flera finlandssvenska skolor. Modellen, som bygger på beteendepsykologiska principer med fokus på positivt samspel, är redan i användning i många finska skolor och i skolor runtom i världen. På finska går modellen under namnet ProKoulu och

Read More

Svenskspråkigt specialnummer av NMI Bulletin

Henrik Husberg/ juni 4, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Fredagen 31.5 2019 utkom det första svenskspråkiga specialnumret någonsin av NMI Bulletin – Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. Det handlar alltså om en vetenskaplig tidskrift där det publiceras forskning via en process som kallas referentgranskning. Det här innebär att andra forskare, som valts ut av redaktionen på tidskriften, innan publikationen läser igenom och kritiskt utvärderar artiklarna. Om en artikel inte

Read More

Vårhälsningar från lässidan inom ILS-projektet!

Ann-Katrine Risberg/ maj 14, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Snart är det här läsåret slut och vi avrundar också småningom ILS-projektet. För båda delprojekten har det varit en intensiv vår med mycket arbete. Vi ordnade två lyckade slutseminarier i Helsingfors och Vasa i början av året med både inbjudna gästföreläsare och egna föreläsningar. Efter slutseminarierna har lässidan haft skolningar på olika orter i Svenskfinland i användningen av de kartläggnings-

Read More

Fortsättning – ILS 2

Henrik Husberg/ april 30, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Projektet InLärning och Stöd håller nu på att avrundas. I januari och februari organiserade vi slutseminarier i Helsingfors och Vasa. Ett stort tack ännu till alla som deltog och i synnerhet till våra gästföreläsare Vesa Närhi, Ulrika Wolff och Inger Fridolffson! Vi har nu den stora glädjen att meddela att vi fått fortsatt förtroende av finansiärerna! ILS-projektet får en fortsättning

Read More

Pressmeddelande

Henrik Husberg/ januari 7, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Vad vet vi om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga? Hur koncentrerar sig eleverna? Dessa frågor och mycket annat har ILS-projektet, InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem, arbetat med under de fyra år (2015–2018) som projektet pågått vid Niilo Mäki Institutet. ILS-projektet ordnar nu slutseminarier ”Vi läser och koncentrerar oss tillsammans” i Helsingfors 24.1.2019  kl. 9-17 på G 18,

Read More

Fortbildning i användning av kartläggningsmaterialen ILS och SSB

Ann-Katrine Risberg/ december 14, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

ILS-projektet arrangerar fyra fortbildningsdagar i användningen av materialen ”ILS – Individuell Läsning och Skrivning” (Risberg m.fl., 2019) samt ”SSB – Test i Snabb Seriell Benämning” (Salmi m.fl., 2019) i mars 2019. Tillfällena hålls onsdagar kl: 9-16 på följande orter: Helsingfors 6.3, Tammerfors 13.3, Vasa 20.3 och Mariehamn 27.3. Fortbildningsdagarna är avgiftsfria, men lunch sker på egen bekostnad. Deltagarantalet är begränsat

Read More

ILS slutseminarium

Henrik Husberg/ november 1, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Välkommen på Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor-projektets slutseminarier! Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.00-17.00 G18, Helsingfors Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 9.00-17.00 Academill, Vasa I seminarierna medverkar som gästföreläsare Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi. Inbjudan som pdf: ILS-projektet_Inbjudan till slutseminarium Läs mer om programmet här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarium-program/ Anmäl dig här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarier/

Ny HURTIG-utbildning i Helsingfors

Henrik Husberg/ augusti 23, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Ännu finns det några platser kvar till vår Helsingforsutbildning. Målgruppen är personer som jobbar med barn under skolåldern i en konsultativ roll och som vill ha verktyg för att stöda barn med uppmärksamhetssvårigheter i daghems- och förskolemiljö. Deltagarna förutsätts kunna jobba konsultativt med ett barn under hösten. Mer info och anmälningsformulär hittas här.

Finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga

Ann-Katrine Risberg/ februari 6, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Inom ILS-projektet är målsättningen att skapa finlandssvenska och normerade material för att kartlägga och följa upp läs- och skrivförmågan hos elever i grundläggande utbildning. Fokus för arbetet är elever i årskurserna 1, 2, 3 och 5. Materialet ILS – Individuell Läs- och Skrivförmåga publiceras i slutet av det här året. Redan nu finns en del material som antingen är helt

Read More