ILS2 Höstseminarium – Föreläsningar och artiklar

Henrik Husberg/ oktober 4, 2022/ Okategoriserade/ 0 comments

Tusen tack till alla som deltog i Vasa och i Helsingfors! Det var roligt att se att så många dök upp på plats och dessutom deltog aktivt med frågor och kommentarer. Det finns ett stort intresse på fältet för aktivt utvecklingsarbete och evidensbaserade metoder, och vi som jobbat med projektet har haft förmånen att få arbeta med fantastisk personal i

Read More

ILS-projektets höstseminarium (21.9 Helsingfors & 28.9 Vasa)

Administrator/ augusti 10, 2022/ Okategoriserade/ 0 comments

ILS-projektet ordnar i år höstseminarium i Helsingfors (21.09.2022, G18) och Vasa (28.09.2022, Academil). Se programmet nedan. Bägge evenamng är kostnadsfria (lunch på egen bekostnad).  Välkomna med! Anmälningslänk, anmälan senast 7.9 (Helsingfors 21.9): https://forms.gle/ZK8bJkzq2ymAwWb47 Anmälningslänk, anmälan senast 14.9  (Vasa 28.9): https://forms.gle/EN66B1DhCw6GZVFp9 Helsingfors (21.09.2022, G18) program Vasa (28.09.2022, Academill) program

ILS2-projektet söker samarbetsskolor för Fokus+

Administrator/ september 27, 2021/ Okategoriserade/ 0 comments

Under ILS1-projektet översatte och undersökte vi inom delprojektet Självreglering, beteende och uppmärksamhet effekten av smågruppsinterventionen Fokus. Resultaten är lovande och visar att ca 80% av eleverna som deltog förbättrade sin förmåga att arbeta koncentrerat med skoluppgifter. Erfarenheter från det första projektet antydde också att ju mera samarbete det förekommer mellan Fokus-handledaren och klassläraren, desto mer hjälper stödet eleverna i klassrummet.

Read More

ILS-kartläggningar i koronatider

Nea Kronberg/ september 18, 2020/ Okategoriserade

I våras var det många som fick planera om ett och annat då Finland övergick till distansundervisning. Även ILS-projektets kartläggningar av läsning och skrivning i årskurs 5, vilka skulle göras i april, fick blåsas av. Det handlar om en longitudinell uppföljning av ca 560 barn, som inleddes då barnen gick i första klass hösten 2015. De här eleverna har kartlagts

Read More

Att stödja skolarbetet hemifrån – tips för föräldrar

Henrik Husberg/ mars 20, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

Distansundervisning är en ny situation för de flesta skolbarn och föräldrar. Att barnet kunnat jobba bra i skolan och med läxorna, betyder inte att det kommer att gå lika smärtfritt med heldags distansundervisning. En ny situation betyder ofta att man måste lära sig saker på nytt. Nedan följer lite tankar om hur man kan underlätta skolarbetet hemma. Skapa en struktur

Read More

Hur situationen med coronaviruset påverkar ILS2-projektet

Henrik Husberg/ mars 16, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i enlighet med rekommendationer från myndigheterna så kommer vi inom ILS2-projektet att ta till följande åtgärder: All testning av elever skjuts upp till hösten Skolbesök och handledning vid skolorna skjuts upp Den planerade ProSkola-konferensen 20.3 skjuts upp – vi återkommer med nytt datum senare Vi tackar all personal i skolorna, som

Read More

Att öva läsflyt, eller sätta fart på läsningen?

Nea Kronberg/ februari 25, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

I det fortsatta ILS-projektet, ILS 2, ingår som mål att göra en ny version av Spel-Ett med fokus på övning i läsflyt. Läsflyt i sig är invecklat. Många ser att det i läsflytet också ska ingå en komponent av förståelse. Läsningen ska alltså inte enbart bli rätt och gå raskt framåt utan den ska också ske med inlevelse (s.k. prosodi).

Read More

ILS på Educa

Ann-Katrine Risberg/ februari 6, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

Hela ILS-gänget från Niilo Mäki Institutet var i januari i Helsingfors på Finlands största riksomfattande evenemang inom undervisningssektorn, nämligen Educa-mässan. Vi fanns i Niilo Mäki Institutets monter. Det var trevligt att träffa många gamla bekanta från våra fortbildningar på mässan, men också många nya intresserade besökare. Educa-besökarna fick diskutera med oss anställda om projektet och bekanta sig med de kartläggningsmaterial

Read More

Disputation: Elever behöver vuxnas stöd för att utveckla god självregleringsförmåga

Henrik Husberg/ november 18, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Lördagen 16.11 disputerade vår egen Mika Paananen. Titeln för hans avhandling är ”Mastering Learning Situations – Self-Regulation, Executive Functions and Self-Regulatory Efficacy among Elementary School Pupils”. I sin lectio praecursoria, tog Mika ställning för en skola där varje elev får det stöd som behövs för att kunna utveckla en bättre självreglering utgående från egna förutsättningar. (För en definition på självreglering,

Read More