UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp)

Henrik Husberg/ november 15, 2017/ Fortbildning/ 0 comments

Niilo Mäki Institutet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen för extra fortbildningstillfällen! På våren 2018 organiseras två gånger heldagskursen Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter som är värd 1 studiepoäng. Kursen ordnas först i Vasa 19.3 2018 och samma kurs erbjuds i Helsingfors 26.3 2018. Under kursen tas en titt på tidigare forskning kring svårigheter med uppmärksamhet och självreglering i

Read More