Aktuellt

Välkommen till ILS-bloggen! Här skriver vi om aktuella ämnen inom projektet.

Tusen tack till alla som deltog i Vasa och i Helsingfors! Det var roligt att se att så många dök upp på …

ILS-projektet ordnar i år höstseminarium i Helsingfors (21.09.2022, G18) och Vasa (28.09.2022, Academil). Se programmet nedan. Bägge evenamng är kostnadsfria (lunch på …

Under ILS1-projektet översatte och undersökte vi inom delprojektet Självreglering, beteende och uppmärksamhet effekten av smågruppsinterventionen Fokus. Resultaten är lovande och visar att …

Under vårterminen prövar 278 elever i finlandssvenska skolor Spel-Ett Läsflyt tillsammans med sina speciallärare. Här berättar Åbo Underrättelser om hur spelandet löper …

ILS-kartläggningar i koronatider

I våras var det många som fick planera om ett och annat då Finland övergick till distansundervisning. Även ILS-projektets kartläggningar av läsning …

Distansundervisning är en ny situation för de flesta skolbarn och föräldrar. Att barnet kunnat jobba bra i skolan och med läxorna, betyder …

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i enlighet med rekommendationer från myndigheterna så kommer vi inom ILS2-projektet att ta …

I det fortsatta ILS-projektet, ILS 2, ingår som mål att göra en ny version av Spel-Ett med fokus på övning i läsflyt. …

Hela ILS-gänget från Niilo Mäki Institutet var i januari i Helsingfors på Finlands största riksomfattande evenemang inom undervisningssektorn, nämligen Educa-mässan. Vi fanns …

Lördagen 16.11 disputerade vår egen Mika Paananen. Titeln för hans avhandling är ”Mastering Learning Situations – Self-Regulation, Executive Functions and Self-Regulatory Efficacy …

Som en del av ILS-2 projektet kommer vi under åren 2019-2022 att starta upp och implementera en modell som går under namnet …

Fredagen 31.5 2019 utkom det första svenskspråkiga specialnumret någonsin av NMI Bulletin – Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. Det handlar alltså om …

Snart är det här läsåret slut och vi avrundar också småningom ILS-projektet. För båda delprojekten har det varit en intensiv vår med …

Niilo Mäki Institutet söker fr.o.m. 1.8 2019 en forskare/projektarbetare till ILS2-delprojektet för beteende, självreglering och uppmärksamhet. Fullständig annons finns här:

Projektet InLärning och Stöd håller nu på att avrundas. I januari och februari organiserade vi slutseminarier i Helsingfors och Vasa. Ett stort …

Vad vet vi om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga? Hur koncentrerar sig eleverna? Dessa frågor och mycket annat har ILS-projektet, InLärning och …

ILS-projektet arrangerar fyra fortbildningsdagar i användningen av materialen ”ILS – Individuell Läsning och Skrivning” (Risberg m.fl., 2019) samt ”SSB – Test i …

Välkommen på Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor-projektets slutseminarier! Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.00-17.00 G18, Helsingfors Torsdagen den 14 februari …

Ännu finns det några platser kvar till vår Helsingforsutbildning. Målgruppen är personer som jobbar med barn under skolåldern i en konsultativ roll …

Inom ILS-projektet är målsättningen att skapa finlandssvenska och normerade material för att kartlägga och följa upp läs- och skrivförmågan hos elever i …

Niilo Mäki Institutet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen för extra fortbildningstillfällen! På våren 2018 organiseras två gånger heldagskursen Stöd för skolbarn med …

Det händer mycket inom ILS-projektet fastän det varit ganska lugnt här på bloggen. Mycket sk tyst arbete pågår med analys av resultat, …

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Vasa Goda nyheter! Vi kommer att organisera HURTIG fortbildning även …

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Helsingfors Uppdatering: Vi har nu slagit fast andra tillfällets datum …

ILS on työskennellyt kiireellä aina kesäloman alkuun asti. Keväällä kerättyä aineistoa on koodattu ja saatuja tuloksia on analysoitu alustavasti kesäkuussa. Aineistoa on …

I skrivande stund är det den sista skoldagen i april och en intensiv månad är till ända inom läs- och skrivdelen i …

I början av februari föreläste Pia Vataja och Laura Tepponen för klasslärarstuderande vid Helsingfors universitet om Finlandssvenska verktyg för bedömning av läs- …

Den sista veckan i januari skedde mycket utåtriktad verksamhet inom ILS-projektet. Efter två styrgruppsmöten och representation på Educa-mässan tillbringade sedan Pia Vataja …

Educa 2017

Educa mässan har igen i år besökts av ett rekordstort antal lärare. En viktig del av Educa-mässan är föreläsningar och presentationer samt …

ILS är på Educa 2017. Vi finns i Hörnan tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner. Kom och besök oss och fyll i vårt …

Flera representanter för ILS-projektet var närvarande fredagen den 11.11 då Johan Korhonen försvarade sin doktorsavhandling Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among …

Idag hade jag möjligheten att vara närvarande då fyra av forskarna som tagit fram Finlands PISA-resultat presenterade dessa för en samlad skara …

Den 3:e Östersjökonferensen om läsning – 17:e Nordiska lässtämman gick av stapeln i Åbo mellan 14 och 16 augusti. Tema för konferensen …

ILS projektet på nationella utvecklingsdagarna för specialundervisning Närmare 600 personer deltog i de nationella utvecklingsdagarna för specialundervisning tidigare under våren. Dagarna ordnades …

Vissa arbetsdagar är faktiskt lite trevligare än andra! Jag och Paula Salmi hade förra veckan privilegiet att få representera Niilo Mäki Institutet och …

En liten påminnelse: Nu på fredag 15.4 är sista anmälningsdag för Niilo Mäki Institutets svenskspråkiga fortbildning Maltti – träningsprogram i smågrupp för 8-11 …

Nu kan du anmäla dig till Niilo Mäki Institutets konstadsfria fortbildning: Maltti – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet …

På tisdagen 16.2 ordnades AKK*-mässa i Vasa med temat ”Läs, upplev och förstå – med tekniken som möjlighet”. Arrangörer för evenemanget var …

Educa 2016

Under veckoslutet besökte en del av de anställda inom ILS-projektet Educa-mässan i Helsingfors. Educa är det största riksomfattande evenemanget inom undervisningssektorn och …

Utan desto vidare introduktioner kommer här första blogginlägget. Ifall du läser det här utan att känna till ILS-projektet (InLärning och Stöd i …

Uppdatering: Nu öppnar vi hemsidan för ILS-projektet (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor). Dels finns här bakgrundsinformation om projektet och om det vi undersöker, …