ILS-projektets höstseminarium (21.9 Helsingfors & 28.9 Vasa)

Administrator/ augusti 10, 2022/ Okategoriserade/ 0 comments

ILS-projektet ordnar i år höstseminarium i Helsingfors (21.09.2022, G18) och Vasa (28.09.2022, Academil). Se programmet nedan. Bägge evenamng är kostnadsfria (lunch på egen bekostnad).  Välkomna med! Anmälningslänk, anmälan senast 7.9 (Helsingfors 21.9): https://forms.gle/ZK8bJkzq2ymAwWb47 Anmälningslänk, anmälan senast 14.9  (Vasa 28.9): https://forms.gle/EN66B1DhCw6GZVFp9 Helsingfors (21.09.2022, G18) program Vasa (28.09.2022, Academill) program

ILS2-projektet söker samarbetsskolor för Fokus+

Administrator/ september 27, 2021/ Okategoriserade/ 0 comments

Under ILS1-projektet översatte och undersökte vi inom delprojektet Självreglering, beteende och uppmärksamhet effekten av smågruppsinterventionen Fokus. Resultaten är lovande och visar att ca 80% av eleverna som deltog förbättrade sin förmåga att arbeta koncentrerat med skoluppgifter. Erfarenheter från det första projektet antydde också att ju mera samarbete det förekommer mellan Fokus-handledaren och klassläraren, desto mer hjälper stödet eleverna i klassrummet.

Read More