UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp)

Henrik Husberg/ november 15, 2017/ Fortbildning/ 0 comments

Niilo Mäki Institutet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen för extra fortbildningstillfällen! På våren 2018 organiseras två gånger heldagskursen Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter som är värd 1 studiepoäng. Kursen ordnas först i Vasa 19.3 2018 och samma kurs erbjuds i Helsingfors 26.3 2018. Under kursen tas en titt på tidigare forskning kring svårigheter med uppmärksamhet och självreglering i

Read More

Fortbildning – Strukturerat stöd för rastlösa barn i daghem och förskola; VASA

Henrik Husberg/ oktober 13, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Vasa Goda nyheter! Vi kommer att organisera HURTIG fortbildning även i Vasa! Kursen är exakt densamma som i Helsingfors. Ifall någon redan anmält sig till kursen i Helsingfors men vill byta så kan ni meddela Henrik Husberg per e-post: henrik.husberg@nmi.fi. Målgrupp: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar

Read More

Fortbildning – Strukturerat stöd för rastlösa barn i daghem och förskola; HELSINGFORS

Henrik Husberg/ oktober 10, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Helsingfors Uppdatering: Vi har nu slagit fast andra tillfällets datum och tid till 9.4 2018, 12-15. Vi har också bestämt oss för att ordna motsvarande fortildning i Vasa, se skilt inlägg här. Vi tar nu emot anmälningar till denna gratis fortbildning! Klicka på direktlänken nederst för att anmäla

Read More

ILS i februari

Henrik Husberg/ februari 21, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

I början av februari föreläste Pia Vataja och Laura Tepponen för klasslärarstuderande vid Helsingfors universitet om Finlandssvenska verktyg för bedömning av läs- och skrivförmåga samt utmaningar för läs- och skrivutvecklingen. En salfull ungdomar under ledning av universitetslektor Anna Slotte fick höra om läsutveckling hos elever i de tidiga åren och vilka utmaningar i läsutvecklingen vi som lärare kan möta i

Read More

ILS på Educa 2017

Henrik Husberg/ januari 27, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

ILS är på Educa 2017. Vi finns i Hörnan tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner. Kom och besök oss och fyll i vårt frågeformulär där vi kartlägger vilka sorters material ni vill ha mer av i skolorna! Frågeformuläret kan även fyllas i på nätet: Till frågeformuläret.

Inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande

Henrik Husberg/ december 12, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Flera representanter för ILS-projektet var närvarande fredagen den 11.11 då Johan Korhonen försvarade sin doktorsavhandling Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students. Professor Rauno Parrila (Unviersity of Alberta) fungerade som opponent, och docent Karin Linnanmäki (Åbo Akademi i Vasa) var kustos. Johan granskar i sin avhandling hur inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande är kopplade till elevers val av utbildning efter

Read More

PISA 2015

Henrik Husberg/ december 7, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Idag hade jag möjligheten att vara närvarande då fyra av forskarna som tagit fram Finlands PISA-resultat presenterade dessa för en samlad skara forskare och övriga professionella inom utbildning. För de som följer med nyheterna är det redan klart att Finland placerat sig något sämre än tidigare i naturkunskaper och att vi dessutom har tappat näst mest poäng av alla länder

Read More

Svenska Folkskolans Vänners vårlunch 2016

Henrik Husberg/ april 12, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Vissa arbetsdagar är faktiskt lite trevligare än andra! Jag och Paula Salmi hade förra veckan privilegiet att få representera Niilo Mäki Institutet och ILS-projektet vid SFV’s vårlunch 2016. Det var naturligtvis ett stort nöje att få delta, men också väldigt informativt. Vi fick höra en del om SFV’s nuvarande verksamhet, men också, mycket tack vare vårt lärda bordssällskap, om SFV’s historia.

Read More

Sista anmälningsdag 15.4 -16 för kostnadsfri fortbildning – “Maltti”!

Henrik Husberg/ april 11, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

En liten påminnelse: Nu på fredag 15.4 är sista anmälningsdag för Niilo Mäki Institutets svenskspråkiga fortbildning Maltti – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner! Man kan anmäla sig via NMI’s nätbutik. Där finns också mera information om innehållet och praktiska arrangemang. Fortbildningens första del äger rum i Helsingfors 3.5 2016. Välkomna med!

Kostnadsfri fortbildning – “Maltti”

Henrik Husberg/ mars 15, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Nu kan du anmäla dig till Niilo Mäki Institutets konstadsfria fortbildning: Maltti – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner! Mera info och anmälan via NMI’s nätbutik. Sista anmälningsdag 15.4. Välkomen med!