ILS2 Höstseminarium – Föreläsningar och artiklar

Henrik Husberg/ oktober 4, 2022/ Okategoriserade/ 0 comments

Tusen tack till alla som deltog i Vasa och i Helsingfors! Det var roligt att se att så många dök upp på plats och dessutom deltog aktivt med frågor och kommentarer. Det finns ett stort intresse på fältet för aktivt utvecklingsarbete och evidensbaserade metoder, och vi som jobbat med projektet har haft förmånen att få arbeta med fantastisk personal i

Read More

Att stödja skolarbetet hemifrån – tips för föräldrar

Henrik Husberg/ mars 20, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

Distansundervisning är en ny situation för de flesta skolbarn och föräldrar. Att barnet kunnat jobba bra i skolan och med läxorna, betyder inte att det kommer att gå lika smärtfritt med heldags distansundervisning. En ny situation betyder ofta att man måste lära sig saker på nytt. Nedan följer lite tankar om hur man kan underlätta skolarbetet hemma. Skapa en struktur

Read More

Hur situationen med coronaviruset påverkar ILS2-projektet

Henrik Husberg/ mars 16, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och i enlighet med rekommendationer från myndigheterna så kommer vi inom ILS2-projektet att ta till följande åtgärder: All testning av elever skjuts upp till hösten Skolbesök och handledning vid skolorna skjuts upp Den planerade ProSkola-konferensen 20.3 skjuts upp – vi återkommer med nytt datum senare Vi tackar all personal i skolorna, som

Read More

Disputation: Elever behöver vuxnas stöd för att utveckla god självregleringsförmåga

Henrik Husberg/ november 18, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Lördagen 16.11 disputerade vår egen Mika Paananen. Titeln för hans avhandling är ”Mastering Learning Situations – Self-Regulation, Executive Functions and Self-Regulatory Efficacy among Elementary School Pupils”. I sin lectio praecursoria, tog Mika ställning för en skola där varje elev får det stöd som behövs för att kunna utveckla en bättre självreglering utgående från egna förutsättningar. (För en definition på självreglering,

Read More

ProSkola – en del av ILS-2 projektet

Henrik Husberg/ juni 24, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Som en del av ILS-2 projektet kommer vi under åren 2019-2022 att starta upp och implementera en modell som går under namnet ProSkola i flera finlandssvenska skolor. Modellen, som bygger på beteendepsykologiska principer med fokus på positivt samspel, är redan i användning i många finska skolor och i skolor runtom i världen. På finska går modellen under namnet ProKoulu och

Read More

Svenskspråkigt specialnummer av NMI Bulletin

Henrik Husberg/ juni 4, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Fredagen 31.5 2019 utkom det första svenskspråkiga specialnumret någonsin av NMI Bulletin – Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. Det handlar alltså om en vetenskaplig tidskrift där det publiceras forskning via en process som kallas referentgranskning. Det här innebär att andra forskare, som valts ut av redaktionen på tidskriften, innan publikationen läser igenom och kritiskt utvärderar artiklarna. Om en artikel inte

Read More

Fortsättning – ILS 2

Henrik Husberg/ april 30, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Projektet InLärning och Stöd håller nu på att avrundas. I januari och februari organiserade vi slutseminarier i Helsingfors och Vasa. Ett stort tack ännu till alla som deltog och i synnerhet till våra gästföreläsare Vesa Närhi, Ulrika Wolff och Inger Fridolffson! Vi har nu den stora glädjen att meddela att vi fått fortsatt förtroende av finansiärerna! ILS-projektet får en fortsättning

Read More

Pressmeddelande

Henrik Husberg/ januari 7, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Vad vet vi om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga? Hur koncentrerar sig eleverna? Dessa frågor och mycket annat har ILS-projektet, InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem, arbetat med under de fyra år (2015–2018) som projektet pågått vid Niilo Mäki Institutet. ILS-projektet ordnar nu slutseminarier ”Vi läser och koncentrerar oss tillsammans” i Helsingfors 24.1.2019  kl. 9-17 på G 18,

Read More

ILS slutseminarium

Henrik Husberg/ november 1, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Välkommen på Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor-projektets slutseminarier! Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.00-17.00 G18, Helsingfors Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 9.00-17.00 Academill, Vasa I seminarierna medverkar som gästföreläsare Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi. Inbjudan som pdf: ILS-projektet_Inbjudan till slutseminarium Läs mer om programmet här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarium-program/ Anmäl dig här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarier/