ILS på Educa

Ann-Katrine Risberg/ februari 6, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

Hela ILS-gänget från Niilo Mäki Institutet var i januari i Helsingfors på Finlands största riksomfattande evenemang inom undervisningssektorn, nämligen Educa-mässan. Vi fanns i Niilo Mäki Institutets monter. Det var trevligt att träffa många gamla bekanta från våra fortbildningar på mässan, men också många nya intresserade besökare. Educa-besökarna fick diskutera med oss anställda om projektet och bekanta sig med de kartläggningsmaterial

Read More

Vårhälsningar från lässidan inom ILS-projektet!

Ann-Katrine Risberg/ maj 14, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Snart är det här läsåret slut och vi avrundar också småningom ILS-projektet. För båda delprojekten har det varit en intensiv vår med mycket arbete. Vi ordnade två lyckade slutseminarier i Helsingfors och Vasa i början av året med både inbjudna gästföreläsare och egna föreläsningar. Efter slutseminarierna har lässidan haft skolningar på olika orter i Svenskfinland i användningen av de kartläggnings-

Read More

Fortbildning i användning av kartläggningsmaterialen ILS och SSB

Ann-Katrine Risberg/ december 14, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

ILS-projektet arrangerar fyra fortbildningsdagar i användningen av materialen ”ILS – Individuell Läsning och Skrivning” (Risberg m.fl., 2019) samt ”SSB – Test i Snabb Seriell Benämning” (Salmi m.fl., 2019) i mars 2019. Tillfällena hålls onsdagar kl: 9-16 på följande orter: Helsingfors 6.3, Tammerfors 13.3, Vasa 20.3 och Mariehamn 27.3. Fortbildningsdagarna är avgiftsfria, men lunch sker på egen bekostnad. Deltagarantalet är begränsat

Read More

Finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga

Ann-Katrine Risberg/ februari 6, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Inom ILS-projektet är målsättningen att skapa finlandssvenska och normerade material för att kartlägga och följa upp läs- och skrivförmågan hos elever i grundläggande utbildning. Fokus för arbetet är elever i årskurserna 1, 2, 3 och 5. Materialet ILS – Individuell Läs- och Skrivförmåga publiceras i slutet av det här året. Redan nu finns en del material som antingen är helt

Read More

ILS-projektet presenterades på seminarium i Tyskland

Ann-Katrine Risberg/ november 7, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

Det händer mycket inom ILS-projektet fastän det varit ganska lugnt här på bloggen. Mycket sk tyst arbete pågår med analys av resultat, planering och skrivande av testhandledningar etc. Nu är det redan november, men vi vill ändå berätta om European Dyslexia Associations höstseminarium som arrangerades i början av oktober i München i Tyskland. I seminariet deltog Ann-Katrine Risberg och Pia

Read More

Normeringsrundan i april 2017

Ann-Katrine Risberg/ maj 2, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

I skrivande stund är det den sista skoldagen i april och en intensiv månad är till ända inom läs- och skrivdelen i ILS-projektet. Den här månaden har 17 olika testledare träffat totalt nästan 1000 elever i årskurserna 2 och 5 runtom i Svenskfinland. Eleverna har deltagit i datainsamlingen för normering av material för kartläggning av läs- och skrivfärdighet som vi

Read More

ILS-projektet i Dalarna i Sverige

Ann-Katrine Risberg/ februari 14, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

Den sista veckan i januari skedde mycket utåtriktad verksamhet inom ILS-projektet. Efter två styrgruppsmöten och representation på Educa-mässan tillbringade sedan Pia Vataja och Ann-Katrine Risberg de två sista dagarna i januari i Sverige. Vi medverkade i det Nordiska nätverket för forskning om läsning och skrivning som ordnades vid Högskolan Dalarna i Falun. Nätverksmötet inleddes med ett symposium kring temat ”Vad

Read More

”Literacy in action”

Ann-Katrine Risberg/ augusti 25, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Den 3:e Östersjökonferensen om läsning – 17:e Nordiska lässtämman gick av stapeln i Åbo mellan 14 och 16 augusti. Tema för konferensen var ”Making meaning – literacy in action”. Konferensen arrangerades av Finnish Reading Association, FinRA, i samarbete med bl.a. Åbo stad. Konferensen lockade föreläsare och deltagare även från andra länder i världen förutom Norden och de baltiska staterna. Konferensdeltagarna

Read More

NMI och ILS på AKK-mässa i Vasa

Ann-Katrine Risberg/ februari 18, 2016/ Okategoriserade

På tisdagen 16.2 ordnades AKK*-mässa i Vasa med temat ”Läs, upplev och förstå – med tekniken som möjlighet”. Arrangörer för evenemanget var FDUV/Lärum, Åbo Akademi, Datero, Regionförvaltningsverket, Folkhälsans Datatek | FH Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik, Valteri center för lärande och kompetens och Skilla. Många utställare inom det specialpedagogiska området var på plats och olika föreläsningar ordnades under eftermiddagen.

Read More