ILS2-projektet söker samarbetsskolor för Fokus+

Administrator/ september 27, 2021/ Okategoriserade/ 0 comments

Under ILS1-projektet översatte och undersökte vi inom delprojektet Självreglering, beteende och uppmärksamhet effekten av smågruppsinterventionen Fokus. Resultaten är lovande och visar att ca 80% av eleverna som deltog förbättrade sin förmåga att arbeta koncentrerat med skoluppgifter. Erfarenheter från det första projektet antydde också att ju mera samarbete det förekommer mellan Fokus-handledaren och klassläraren, desto mer hjälper stödet eleverna i klassrummet. Under ILS2-projektet har vi därför vidareutvecklat interventionen genom att erbjuda skolorna en modell för systematiskt samarbete mellan Fokus-ledaren och elevernas klasslärare genom så kallad kollaborativ konsultation.

För att undersöka effekten av denna modell, som vi kallar Fokus+, söker vi nu ytterligare samarbetsskolor som skulle vilja ordna en Fokus-grupp, samt organisera konsultationsträffarna mellan Fokus-ledaren och klassläraren. I det forskningsupplägg vi använder oss av samlar vi information om elevernas framsteg med hjälp av ett nytt observationsinstrument, som även kunde fungera som ett praktiskt verktyg i skolans vardag för att formativt följa upp elevers framsteg, oberoende av intervention.

Till skolor som deltar erbjuder vi kostnadsfri fortbildning inom Fokus-interventionen, samt det material som behövs för att genomföra den. Som en del av forskningen ingår också utbildning i att genomföra en kollaborativ konsultation samt användning av observationsinstrumentet Direkt beteendeskattning (DBR).

Om du själv eller någon du känner är intresserad av att delta, ber vi er kontakta projektforskare Henrik Husberg för mer information. Du kan läsa mera om Fokus på vår hemsidan som du hittar här.

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*