ILS-kartläggningar i koronatider

Nea Kronberg/ september 18, 2020/ Okategoriserade

I våras var det många som fick planera om ett och annat då Finland övergick till distansundervisning. Även ILS-projektets kartläggningar av läsning och skrivning i årskurs 5, vilka skulle göras i april, fick blåsas av.

Det handlar om en longitudinell uppföljning av ca 560 barn, som inleddes då barnen gick i första klass hösten 2015. De här eleverna har kartlagts vid skolstarten och sedan följts upp på våren i åk 1, 2 och 3. Följande uppföljning skulle som sagt ske på våren i årskurs 5 och därpå följande uppföljning är planerad i åk 7.

Kartläggningen består av gruppuppgifter och uppgifter som görs enskilt med eleven.

Vi vet alla att det händer mycket i fråga om läsning och skrivning mellan den tredje och sjunde årskursen. Därför var vi mycket angelägna om göra ett nytt försök på hösten när eleverna börjat årskurs 6. Vi insåg dock snabbt att vi inte heller denna höst skulle kunna åka ut till skolorna och kartlägga eleverna enligt tidigare modell med testledare från Niilo Mäki Institutet. Därför planerade vi en komprimerad version av uppföljningens testbatteri. Batteriet innehåller det centrala områdena i tidigare kartläggningar och kan genomföras av elevernas egna lärare.

Vi kontaktade sedan de 22 skolor som deltagit i uppföljningen och fick många snabba, entusiastiska svar. Till vår glädje ställer lärarna på alla skolor upp och genomför kartläggningarna!

Nu är arbetet i full gång. Skolorna har fått allt material samt distansutbildning i hur man genomför kartläggningarna. Speciallärarna tar hand om de individuella uppgifterna medan klass- och ämneslärare utför uppgifterna som görs i grupp.

Skolorna fick varsin mapp med viktig information tillsammans med testblanketter till eleverna.

Skolorna skickar alla genomförda uppgifter till ILS-projektet, som rättar materialet och skickar resultaten till skolorna. På det viset kan vi som tack erbjuda skolorna viktig information om elevernas behov av stöd efter vårens distansperiod och inför det sista året i lågstadieklasserna.

Vi är stolta och tacksamma över att kunna genomföra en så här stor kartläggningsinsats i samarbete med skolor runt om i Svenskfinland!

Ett stort och varmt tack till alla er som är med!

Share this Post