Att stödja skolarbetet hemifrån – tips för föräldrar

Henrik Husberg/ mars 20, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

Distansundervisning är en ny situation för de flesta skolbarn och föräldrar. Att barnet kunnat jobba bra i skolan och med läxorna, betyder inte att det kommer att gå lika smärtfritt med heldags distansundervisning. En ny situation betyder ofta att man måste lära sig saker på nytt. Nedan följer lite tankar om hur man kan underlätta skolarbetet hemma.

 • Skapa en struktur på dagen – riktning
  • Kom överens om tider och uppgifter på förhand – gör tid i ditt eget schema också för att hjälpa barnet!
  • Förvarna och påminn barnet i tid om vad som kommer att hända (t.ex. ”Om tio minuter börjar sedan studietiden, så börja fundera på hur du avslutar leken/spelet nu”)
  • Förklara för barnet att det är viktigt att hålla sig till tiderna (t.ex. för att också föräldrarna ska hinna göra sitt jobb)
  • Skapa ett utrymme för barnets skolarbete om det inte redan finns
  • Gör det klart och tydligt för barnet vad som förväntas av hen
  • Dela upp uppgifter och arbetsstunder i tillräckligt små, hanterbara delar
   • För yngre barn ca 10–20 minuter, sedan byta uppgift eller arbetssätt eller ta paus
  • Var konkret och tydlig då du ger instruktioner och ge en instruktion åt gången
 • Ge positiv feedback – motivation
  • Positiv uppmärksamhet är ett väldigt effektivt sätt att motivera barn
   • Sträva till att ge mycket mer positiv uppmärksamhet än tillrättavisningar – det är effektivare och ger bättre stämning!
  • Ge barnet mycket positiv uppmärksamhet för att hen jobbar med skolarbete – fokusera mer på arbetssätt än på resultat och ge beröm redan för små framsteg!
 • Ha gärna ett system för att synliggöra för barnet det arbete som gjorts – t.ex. kan man fylla i en ”framstegslinje” för varje 10 eller 15 minuter gjort skolarbete
 • Öva färdigheter tillsammans med barnet – kapacitet
  • Acceptera att vissa saker kommer att ta tid för barnet (och de vuxna!) att lära sig
  • Öva färdigheter i mindre delar och diskutera vad man lärt sig. Låt barnet berätta vad man ska göra i uppgiften och ge handledning vid behov.
  • Trygga grundbehoven – sömn, pauser och mat behövs för att orka med skolarbete – gå gärna ut och rör på er varje dag!

Henrik Husberg, Niilo Mäki Institutet (www.nmi.fi), InLärning och Stöd (www.inlarningochstod.fi). Illustrationer av Jarkko Vehniäinen. Källor bl.a. Hofmann, Schmeichel & Baddeley, 2012; Kern & Clemens, 2007; Stevens & Borup, 2015

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*