Att öva läsflyt, eller sätta fart på läsningen?

Nea Kronberg/ februari 25, 2020/ Okategoriserade/ 0 comments

I det fortsatta ILS-projektet, ILS 2, ingår som mål att göra en ny version av Spel-Ett med fokus på övning i läsflyt.

Läsflyt i sig är invecklat. Många ser att det i läsflytet också ska ingå en komponent av förståelse. Läsningen ska alltså inte enbart bli rätt och gå raskt framåt utan den ska också ske med inlevelse (s.k. prosodi). För att uppnå detta läsflyt räcker det inte enbart att man tränat den mekaniska avkodningen utan läsaren behöver också hela tiden följa texten med en aktiv förståelse, som hjälper hen att leva sig in i innehållet. Att mäta läsflyt blir följaktligen en riktig utmaning. Här spelar nog en närvarande och uppmärksam lärare en avgörande roll!

I ett spel, som Spel-Ett, behöver fokus ligga på mekanisk träning. Därför funderar vi nu i projektet på vilka delar av läsningen som är de viktigaste för att barnen ska få fart på sin läsning. Vi i Svenskfinland är mest bekanta med Lundbergs stadieteori för läsutvecklingen där den sista nivån är s.k. ortografisk avkodning. Läsningen bygger då dels på hela ord som identifieras som hela visuella enheter, dels på orddelar (dvs. morfem, som t.ex. sol+stol, o+säker). Men hur fungerar det här egentligen i verkligheten?

Hösten 2020 ska vi pröva innehåll i den nya versionen av Spel-Ett för att ta reda på vilken slags träning som kunde hjälpa upp lästakten hos elever i årskurs 2 och 3. Under Educa-mässan rekryterade vi speciallärare som vill vara med i utprövningen och det har varit roligt att märka hur stort intresset är! Kanske är det många som märkt nyttan med nuvarande Spel-Ett som komplement till läsundervisningen för nybörjarna. Förhoppningsvis kan vi nu tillsammans hitta en fortsättning på spelet, som kan stöda läsningen också då barnen redan knäckt den grundläggande läskoden men ännu behöver övning för att få fart.

Om du är intresserad av att delta i utprövningen och ännu inte hört av dig till oss, så är du mycket välkommen att göra det!

Kontakta då Nea och/eller Paula, nea.kronberg@nmi.fi eller paula.salmi@nmi.fi

Nästan hundra besökare deltog i vårt lotteri på Educa-mässan. Vår maskot Nils har dragit tre lyckliga vinnare som fått varsitt materialpaket.

ILS2 -projektet önskar er soliga vårvinterdagar!

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*