Att öva läsflyt, eller sätta fart på läsningen?

I det fortsatta ILS-projektet, ILS 2, ingår som mål att göra en ny version av Spel-Ett med fokus på övning i läsflyt.

Läsflyt i sig är invecklat. Många ser att det i läsflytet också ska ingå en komponent av förståelse. Läsningen ska alltså inte enbart bli rätt och gå raskt framåt utan den ska också ske med inlevelse (s.k. prosodi). För att uppnå detta läsflyt räcker det inte enbart att man tränat den mekaniska avkodningen utan läsaren behöver också hela tiden följa texten med en aktiv förståelse, som hjälper hen att leva sig in i innehållet. Att mäta läsflyt blir följaktligen en riktig utmaning. Här spelar nog en närvarande och uppmärksam lärare en avgörande roll!

I ett spel, som Spel-Ett, behöver fokus ligga på mekanisk träning. Därför funderar vi nu i projektet på vilka delar av läsningen som är de viktigaste för att barnen ska få fart på sin läsning. Vi i Svenskfinland är mest bekanta med Lundbergs stadieteori för läsutvecklingen där den sista nivån är s.k. ortografisk avkodning. Läsningen bygger då dels på hela ord som identifieras som hela visuella enheter, dels på orddelar (dvs. morfem, som t.ex. sol+stol, o+säker). Men hur fungerar det här egentligen i verkligheten?

Hösten 2020 ska vi pröva innehåll i den nya versionen av Spel-Ett för att ta reda på vilken slags träning som kunde hjälpa upp lästakten hos elever i årskurs 2 och 3. Under Educa-mässan rekryterade vi speciallärare som vill vara med i utprövningen och det har varit roligt att märka hur stort intresset är! Kanske är det många som märkt nyttan med nuvarande Spel-Ett som komplement till läsundervisningen för nybörjarna. Förhoppningsvis kan vi nu tillsammans hitta en fortsättning på spelet, som kan stöda läsningen också då barnen redan knäckt den grundläggande läskoden men ännu behöver övning för att få fart.

Om du är intresserad av att delta i utprövningen och ännu inte hört av dig till oss, så är du mycket välkommen att göra det!

Kontakta då Nea och/eller Paula, nea.kronberg@nmi.fi eller paula.salmi@nmi.fi

Nästan hundra besökare deltog i vårt lotteri på Educa-mässan. Vår maskot Nils har dragit tre lyckliga vinnare som fått varsitt materialpaket.

ILS2 -projektet önskar er soliga vårvinterdagar!

ILS på Educa

Hela ILS-gänget från Niilo Mäki Institutet var i januari i Helsingfors på Finlands största riksomfattande evenemang inom undervisningssektorn, nämligen Educa-mässan. Vi fanns i Niilo Mäki Institutets monter. Det var trevligt att träffa många gamla bekanta från våra fortbildningar på mässan, men också många nya intresserade besökare. Educa-besökarna fick diskutera med oss anställda om projektet och bekanta sig med de kartläggningsmaterial och handböcker vi gett ut under ILS1-projektet samt om planerna för det fortsatta ILS2-projektet.  

Under ILS 1 har vi publicerat material för läsning, skrivning och benämning. ILS – Individuell  Läsning och Skrivning är ett kartläggningsmaterial för åk 1, 2, 3 och 5 med finlandssvenska normer. Med hjälp av kartläggningsmaterialet kan du följa upp elevernas läs- och skrivutvecklingen från hösten på åk 1 till våren i åk 5. SSB – Test i Snabb Seriell Benämning är ett testmaterial för snabb benämning i åk 1, 2, 3 och 5.  Forskningen visar att benämningsförmågan har ett starkt samband med hur eleverna utvecklar flyt i läsningen. VBT – Verbbenämningstest, som också utkommit under våren 2019, är främst ett arbetsredskap i benämning för talterapeuter.

Vi publicerade även handböcker som riktar sig till personal i skola och dagvård som arbetar med elever och barn i behov av stöd för självreglering och uppmärksamhet. Två handböcker översattes från finskan: Fokus – Träningsprogram i smågrupp för 8−11-åringar med uppmärksamhets och koncentrationssvårigheter (Kummi 8) och Hurtig – En konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (Kummi 13). Och handboken Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan (Kummi 19) utarbetades enbart på svenska.

ILS-projektet utvecklar nu inom ILS 2 bland annat Spel-Ett och söker speciallärare för utprovning av Spel-Ett Läsflyt. Vi utvecklar under våren en ny version av Spel-Ett, som ska ge eleverna träning i läshastighet för att få flyt i läsningen. Den nya spelversionen prövas i slutet av vårterminen och kommande hösttermin 2020. Vi söker speciallärare som tillsammans med sina elever i åk 2 och 3 vill vara med och pröva spelet.

För mer information kontakta Nea Kronberg (nea.kronberg@nmi.fi) eller Paula Salmi (paula.salmi@nmi.fi)