Disputation: Elever behöver vuxnas stöd för att utveckla god självregleringsförmåga

Henrik Husberg/ november 18, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Lördagen 16.11 disputerade vår egen Mika Paananen. Titeln för hans avhandling är ”Mastering Learning Situations – Self-Regulation, Executive Functions and Self-Regulatory Efficacy among Elementary School Pupils”. I sin lectio praecursoria, tog Mika ställning för en skola där varje elev får det stöd som behövs för att kunna utveckla en bättre självreglering utgående från egna förutsättningar. (För en definition på självreglering,

Read More