Fortbildning i användning av kartläggningsmaterialen ILS och SSB

Ann-Katrine Risberg/ december 14, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

ILS-projektet arrangerar fyra fortbildningsdagar i användningen av materialen ”ILS – Individuell Läsning och Skrivning” (Risberg m.fl., 2019) samt ”SSB – Test i Snabb Seriell Benämning” (Salmi m.fl., 2019) i mars 2019. Tillfällena hålls onsdagar kl: 9-16 på följande orter: Helsingfors 6.3, Tammerfors 13.3, Vasa 20.3 och Mariehamn 27.3. Fortbildningsdagarna är avgiftsfria, men lunch sker på egen bekostnad. Deltagarantalet är begränsat

Read More