ILS slutseminarium

Henrik Husberg/ november 1, 2018/ Okategoriserade/ 0 comments

Välkommen på Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor-projektets slutseminarier! Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.00-17.00 G18, Helsingfors Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 9.00-17.00 Academill, Vasa I seminarierna medverkar som gästföreläsare Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi. Inbjudan som pdf: ILS-projektet_Inbjudan till slutseminarium Läs mer om programmet här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarium-program/ Anmäl dig här: https://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarier/