UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp)

Henrik Husberg/ november 15, 2017/ Fortbildning/ 0 comments

Niilo Mäki Institutet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen för extra fortbildningstillfällen! På våren 2018 organiseras två gånger heldagskursen Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter som är värd 1 studiepoäng. Kursen ordnas först i Vasa 19.3 2018 och samma kurs erbjuds i Helsingfors 26.3 2018.

Under kursen tas en titt på tidigare forskning kring svårigheter med uppmärksamhet och självreglering i skolan. Principer och praktiska verktyg för att förverkliga stödet i skolorna gås igenom och Niilo Mäki Institutets studier inom ämnet presenteras.

OBS! Tillfället i Helsingfors kommer att filmas och en något förkortad video kommer att läggas upp på NMI’s hemsida under våren (länk kommer även att finnas på ILS hemsida).

Tillfällena finansieras av UBS, men deltagarna står själv för eventuella rese-, övernattnings- samt matkostnader.

Länkar till anmälan hittar ni här:

Vasa, 19.3 2018

Helsingfors, 26.3 2018

Kolla gärna även in fortbildningar inom ramen för ILS-projektet.

Välkomna med!

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*