Normeringsrundan i april 2017

Ann-Katrine Risberg/ maj 2, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

I skrivande stund är det den sista skoldagen i april och en intensiv månad är till ända inom läs- och skrivdelen i ILS-projektet. Den här månaden har 17 olika testledare träffat totalt nästan 1000 elever i årskurserna 2 och 5 runtom i Svenskfinland. Eleverna har deltagit i datainsamlingen för normering av material för kartläggning av läs- och skrivfärdighet som vi utarbetar inom projektet.

ILS testmaterial

ILS testmaterial

Kartläggningstillfällena i skolorna har förlöpt smidigt och utan några större problem. En av de största bidragande faktorerna till det är det positiva bemötandet från skolornas sida. Vi är tacksamma för det fina mottagande vi fått i skolorna och för den flexibilitet som lärarna visat när vi befunnit oss i skolan och arbetat med eleverna. Vi har varit i klasserna och gjort uppgifter med eleverna två till tre lektioner beroende på årskurs. Därtill har vi träffat eleverna individuellt 10-20 minuter per elev. Beroende på elevantalet i skolorna och beroende på om det varit en eller flera testledare i en skola har vissa skolor haft oss där nästan två veckor. För oss testledare har mötet med eleverna gett mycket. Det har varit en ära att få träffa alla fina elever dessa veckor. Trots att mötena med eleverna varit korta har det ändå känts som om vi fått en god kontakt med dem. Eleverna i årskurs 2 träffade vi när de gick i årskurs 1 och kommer att träffa ännu en gång när de är i årskurs 3. Det ser vi fram emot!

Nu återstår ”bara” ett stort arbete med rättande av uppgiftshäften, lyssnande på inspelningar, inmatning av resultat i statistikprogram och tillhörande analyser.

Från ILS-projektets sida riktar vi igen ett stort och varmt tack till alla lärare och elever för ett gott samarbete även denna vår! Vi tackar också våra testledare som arbetat effektivt och noggrant under denna intensiva månad!

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*