ILS i februari

Henrik Husberg/ februari 21, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

I början av februari föreläste Pia Vataja och Laura Tepponen för klasslärarstuderande vid Helsingfors universitet om Finlandssvenska verktyg för bedömning av läs- och skrivförmåga samt utmaningar för läs- och skrivutvecklingen. En salfull ungdomar under ledning av universitetslektor Anna Slotte fick höra om läsutveckling hos elever i de tidiga åren och vilka utmaningar i läsutvecklingen vi som lärare kan möta i vårt arbete med dem. Klasslärarstuderandena fick också en insyn i vilka verktyg som utarbetas inom ILS-projektet för att kartlägga läs-, skriv- och benämningsförmågan hos elever. Det var både trevligt och givande att möta dessa entusiastiska ungdomar.

Senare i februari deltog Paula Salmi, Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja och Laura Tepponen i Kenneth Eklunds disputation vid Jyväskylä universitet med temat ”School-aged reading skills of children with family history of dyslexia-predictors, development and outcome”. Opponent på disputationen var professor Marja Vauras från Åbo universitet och som kustos fungerade Timo Ahonen från Jyväskylä universitet. Eklund konstaterade i sin färska doktorsavhandling, efter att ha följt upp samma elever i 15 år i ”Jyväskylä longiditunal study of dyslexia”, att riskerna för läs- och skrivsvårigheter redan kan förutspås i den tidiga barndomen och att man redan tidigt kan stöda deras språkliga utveckling. Detta stärker också vår uppfattning om att ILS-verktygen för finlandssvenska barn verkligen behövs.

I övrigt kartlägger ILS för tillfället benämningsförmågan hos elever i åk 5, för att senare få normer för finlandssvenska elever i benämning. Elever i förkolan, åk 1, åk 2 och åk 3 kartlades redan i fjol våras.

Dessutom börjar vi samla in material för att utvärdera effekten av Maltti  – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner. De första svenskspråkiga grupperna har precis avslutat interventionen och feedbacken så här långt har varit väldigt positiv!

Pia Vataja och Henrik Husberg

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*