ILS-projektet i Dalarna i Sverige

Ann-Katrine Risberg/ februari 14, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

Den sista veckan i januari skedde mycket utåtriktad verksamhet inom ILS-projektet. Efter två styrgruppsmöten och representation på Educa-mässan tillbringade sedan Pia Vataja och Ann-Katrine Risberg de två sista dagarna i januari i Sverige. Vi medverkade i det Nordiska nätverket för forskning om läsning och skrivning som ordnades vid Högskolan Dalarna i Falun.

Nätverksmötet inleddes med ett symposium kring temat ”Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?”. Symposiet lockade ca 200 lärare i årskurserna F-6 från Falun med omnejd som fick lyssna på presentationerna.  Vi informerade om våra kommande verktyg för kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga. I samband med detta kunde vi berätta för de rikssvenska lärarna att vi för testning av finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga hittills plockat i princip allt i testväg från Sverige. Det kändes därför lite extra roligt att få presentera glimtar ur vårt material. Övriga presentationer berörde bland annat bedömning av läsförståelse och hur man i skolan kan stöda elever som har annat hemspråk än svenska. I presentationerna varvades det fint mellan teori och praktik.

Den andra dagen ägnades åt nätverksmöte för oss som jobbar med läs- och skrivforskning i Sverige, Norge och Finland. Mest beröringspunkter gällande vad som är på gång just nu inom just det här området inom just det här nätverket upplevde vi att vi har med Lesesenteret i Stavanger och Linnéuniversitetet i Växjö. I Stavanger forskar man bl.a. om norska barns läs- och skrivutveckling jämfört med finskspråkiga barns utveckling i skolstarten. Den här forskningen sker i samarbete med Marja-Kristiina Lerkkkanen från Jyväskylä universitet. Intressant, tycker vi som forskar om finlandssvenska barns läs- och skrivutveckling. Vid Linnéuniversitetet har man bedrivit intressant och framgångsrik interventionsforskning med elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Tarja Alatalo, som verkar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, hade skött om de praktiska arrangemangen för nätverksträffen. Allt var välordnat och välfungerande och vi kände oss mycket välkomna där.

Ann-Katrine Risberg

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*