ILS i februari

Henrik Husberg/ februari 21, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

I början av februari föreläste Pia Vataja och Laura Tepponen för klasslärarstuderande vid Helsingfors universitet om Finlandssvenska verktyg för bedömning av läs- och skrivförmåga samt utmaningar för läs- och skrivutvecklingen. En salfull ungdomar under ledning av universitetslektor Anna Slotte fick höra om läsutveckling hos elever i de tidiga åren och vilka utmaningar i läsutvecklingen vi som lärare kan möta i

Read More

ILS-projektet i Dalarna i Sverige

Ann-Katrine Risberg/ februari 14, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

Den sista veckan i januari skedde mycket utåtriktad verksamhet inom ILS-projektet. Efter två styrgruppsmöten och representation på Educa-mässan tillbringade sedan Pia Vataja och Ann-Katrine Risberg de två sista dagarna i januari i Sverige. Vi medverkade i det Nordiska nätverket för forskning om läsning och skrivning som ordnades vid Högskolan Dalarna i Falun. Nätverksmötet inleddes med ett symposium kring temat ”Vad

Read More

Educa 2017

Pia Vataja/ februari 10, 2017/ Okategoriserade/ 0 comments

Educa mässan har igen i år besökts av ett rekordstort antal lärare. En viktig del av Educa-mässan är föreläsningar och presentationer samt förstås utställarnas montrar. I år var också ILS-projektet väl representerat på mässan. ”Snart finns det nya verktyg och metoder för dig som jobbar med inlärningssvårigheter i daghem och skolor”, fick en salful åhörare höra och ta del av

Read More