ILS på Educa 2017

ILS är på Educa 2017. Vi finns i Hörnan tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner. Kom och besök oss och fyll i vårt frågeformulär där vi kartlägger vilka sorters material ni vill ha mer av i skolorna!

Frågeformuläret kan även fyllas i på nätet:

Till frågeformuläret.

Educa17Laura