”Literacy in action”

Ann-Katrine Risberg/ augusti 25, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Den 3:e Östersjökonferensen om läsning – 17:e Nordiska lässtämman gick av stapeln i Åbo mellan 14 och 16 augusti. Tema för konferensen var ”Making meaning – literacy in action”. Konferensen arrangerades av Finnish Reading Association, FinRA, i samarbete med bl.a. Åbo stad.

Konferensen lockade föreläsare och deltagare även från andra länder i världen förutom Norden och de baltiska staterna. Konferensdeltagarna kunde därför välja bland ett digert föreläsningsutbud av forskare och lärare från bl.a. Tyskland, USA, Israel, Ryssland, Japan, Canada, Slovenien, Hong Kong.

Plenarföreläsningarna hölls av universitetslektor Sari Sulkunen från Jyväskylä universitet och professor William G. Brozo från George Mason University i USA. Bägge föreläsarna diskuterade bl.a. PISA och PIRLS kartläggningarna och vilken betydelse de har för både praktik i klassrummen och för de politiska beslut som fattas i olika länder.

Sari Sulkunen belyste bl.a. vilken vikt beslutsfattarna i Finland fäster vid resultaten från speciellt PISA-undersökningarna och vilka återverkningar de fått i vårt land. Bland annat det nationella projektet Läslust (www.lukuinto.fi) är finansierat för att på nationell nivå arbeta medvetet för att stärka och förbättra elevernas läsning på olika plan. Sari Sulkunen berättade även om PIAAC-undersökningen (Programme for International Assessment of Adult Competence). PIAAC, som också hör till OECD-programmet, fokuserar på den vuxna befolkningen i ett land. Intressant från PIAAC-undersökningen var att könsskillnaderna gällande läsförståelse var små då det handlar om vuxna personer i Finland!

William G. Brozo fokuserade sin föreläsning på pojkars läsning och hur motivera oengagerade pojkar att läsa. Han gav exempel på strategier som stöder pojkar att bli säkrare läsare och mer intresserade av läsning.

För den intresserade finns föreläsningsunderlagen från plenarföreläsningarna samt abstrakten från alla föreläsningar på FinRAs webbplats, http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/

Förutom plenarföreläsningarna fanns upp till åtta parallella sessioner att välja bland beroende vilket område som intresserade. Man kunde välja allt från fungerande praxis till forskningsbaserade föreläsningar kring litteracitet på olika nivåer.

Pia Vataja (till vänster) och Ann-Katrine Risberg presenterar preliminära resultat från ILS-projektet.

Pia Vataja (till vänster) och Ann-Katrine Risberg presenterar preliminära resultat från ILS-projektet.

Från ILS-projektet föreläste Pia Vataja och Ann-Katrine Risberg under rubriken ”Utvärdering av och åtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor”. Vi presenterade de kartläggningsmaterial för läsning och skrivning som utarbetats inom projektet hittills. Vi kunde även presentera några preliminära resultat från den normeringsomgång av materialen som genomfördes i våras. Ett övergripande och viktigt resultat för vår del är att kartläggningsmaterialen verkar vara väl fungerande och passande för det syfte de är utarbetade. Minst lika viktigt som att presentera våra material och resultat var diskussionerna och mötena med lärarna som kommer att ha nytta av materialen i sitt arbete med eleverna.

Ann-Katrine Risberg

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*