Svenska Folkskolans Vänners vårlunch 2016

Henrik Husberg/ april 12, 2016/ Okategoriserade/ 0 comments

Vissa arbetsdagar är faktiskt lite trevligare än andra! Jag och Paula Salmi hade förra veckan privilegiet att få representera Niilo Mäki Institutet och ILS-projektet vid SFV’s vårlunch 2016. Det var naturligtvis ett stort nöje att få delta, men också väldigt informativt. Vi fick höra en del om SFV’s nuvarande verksamhet, men också, mycket tack vare vårt lärda bordssällskap, om SFV’s historia.

Tarja Halonen talar på SFV's vårfest 2016

Tarja Halonen tilldelades SFV’s Brobyggarpris 2016.

Med det i åtanke tänkte jag att jag här skriver en mycket kort presentation av SFV.

Svenska Folkskolans Vänner grundades 1882. Det ursprungliga syftet var att starta folkskolor och bibliotek samt att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är SFV’s syfte enligt stadgarna ”att främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd ävensom stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden.”

SFV ger ut publikationer, ordnar utbildningar och delar ut understöd för att främja det svenska i Finland. Föreningen har cirka niotusen medlemmar. Mera information om SFV och fullständig förteckning över de pris, medaljer och stipendier som delades ut på vårlunchen 2016 hittar ni på SFV’s hemsida.

SFV ger också ut medlemstidningen SFV-magasinet som finns fritt tillgänglig på deras hemsida. ILS-projektet fick vara med i nummer 4-2015, som finns här.

Vi tackar SFV för inbjudan till vårlunchen 2016, samt än en gång för understödet vi fått för vårt projekt!

Nedan ännu några bilder från evenemanget. För den som vill se mer så kommer en video att publiceras på SFV’s YouTube-kanal.

SFV's vårfest i vårväder!

SFV’s vårfest i vårväder!

Vackert uppdukat - och maten smakade!

Vackert uppdukat – och maten smakade!

Projektledare Paula Salmi

Projektledare Paula Salmi

Projektforskare Henrik Husberg

Projektforskare Henrik Husberg

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*