NMI och ILS på AKK-mässa i Vasa

Ann-Katrine Risberg/ februari 18, 2016/ Okategoriserade

På tisdagen 16.2 ordnades AKK*-mässa i Vasa med temat ”Läs, upplev och förstå – med tekniken som möjlighet”. Arrangörer för evenemanget var FDUV/Lärum, Åbo Akademi, Datero, Regionförvaltningsverket, Folkhälsans Datatek | FH Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik, Valteri center för lärande och kompetens och Skilla.

Akkmässan

Folkvimmel på AKK-mässan i Academill i Vasa.

Många utställare inom det specialpedagogiska området var på plats och olika föreläsningar ordnades under eftermiddagen. Mässan som är gratis lockade ett stort antal besökare från olika utbildningsinstanser från hela Österbotten.

Huvudföreläsare var Johanna Kristensson, som föreläste under rubriken ”Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling – idag finns det verktyg!” Johanna är främst känd med bloggen ”Logopeden i skolan”. Besökarna kunde också lyssna till andra föreläsningar kring språk, läsförståelse och läsupplevelse eller besöka workshopen kring pekplattor och appar som pedagogiska verktyg vid läsning och skrivning. Även den finlandssvenska läsambassadören fanns på plats för att diskutera läsning med intresserade besökare.

Niilo Mäki Institutet var också repsenterad bland utställarna. På vårt bord kunde besökarna bekanta sig med NMI:s svenskspråkiga produkter och material. Bland annat Nalle Matte och Kaninhistorier var populära. För många mässbesökare var Niilo Mäki Institutet en ny bekantskap, så deltagandet i mässan handlade mycket om att sätta NMI på den finlandssvenska, och framförallt österbottniska, kartan. Alla besökare fick också broschyren om ILS-projektet i sina kassar tillsammans med annan mässinfo. Undertecknad hade dessutom glädjen att få berätta mera om vårt arbete med de nya materialen för kartläggning av läs- och skrivförmåga som utvecklas för de lärare och pedagogikstuderande som kom till vårt utställningsbord. Roligt att få möta dem som i framtiden kommer att använda våra material!

Text och bild: Ann-Katrine Risberg

*AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation innebär insatser för att ersätta eller komplettera ett bristande tal eller språk i kommunikationen mellan människor. Alternativa kommunikationssätt är t.ex. teckenkommunikation, bilder, pictogram, blissymboler. Ibland behövs också hjälpmedel som samtalsapparater eller kommunikationskartor.
Share this Post