Educa 2016

Under veckoslutet besökte en del av de anställda inom ILS-projektet Educa-mässan i Helsingfors. Educa är det största riksomfattande evenemanget inom undervisningssektorn och ordnades i mässcentret i Helsingfors under tiden 29 – 30.1.2016. Programmet var lika digert och mångsidigt som alltid. Det innehöll högklassiga föreläsningar och en stor utställning med läromedel och material. Niilo Mäki institutet hade en egen avdelning på mässan där vi presenterade både vår verksamhet och våra projekt. Den nya broschyren om ILS-projektet lanserades också på mässan och fick mycket uppmärksamhet.
Det var trevligt att träffa och talas vid med våra samarbetspartners samt möta både lärare och personal från daghemmen som är med i vårt projekt. ILS-projektet är väl mottaget ute på fältet bland både skolor och daghem. Materialet som utarbetas verkar vara mycket efterlängtat och uppskattat.

Det svenska programmet har blivit digrare år för år. FSL, svenskspråkiga läromedelsförlag och finlandssvenska organisationer inom utbildningssektorn deltog i Educa som utställare och programarrangörer. Våra finansiärer fanns också med bland utställarna och delade ut vår broschyr.
Av föreläsarna i Svenska hörnan vill jag lyfta upp den aktuella förläsaren Satya Brink. Hon föreläste om Utbildning: Ett lyft för livet – Uppmuntra läsglädje för lyckat lärande. Innehållet i hennes föreläsning behandlade bl.a. att skillnader i läskompetens påverkar chanserna i livet och framtida goda tillfällen. Det här bara förstärker våra tankar inom ILS-projektet att det är väldigt viktigt att utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stöda elevers läs- och skrivutveckling och hitta de elever i tid som behöver stöd för sin läsutveckling. Arbetet fortsätter!

Text och bild: Pia Vataja

Sonja Ollas-Airinen
Sonja Ollas-Airinen, projektombudsman inom utbildning, från Svenska kulturfonden
Christer Holmlund och Sabina Lindholm
Christer Holmlund, förbundsordförande, FSL tillsammans med Sabina Lindholm, medlem i FSL:s förbundsstyrelse
Christina Anderssén
Christina Anderssén, utbildningsråd inom Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *