• Om Projektet

  Projektet ILS-2 – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor inleddes hösten 2019 som pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för personer som arbetar i grundskola i Svenskfinland

  Om Projektet
 • Läsning, Skrivning och Benämning

  Från och med hösten 2019 fortsätter projektet som ILS2-projektet och pågår till juni 2022Inom delområdet för läsning, skrivning och benämning kommer vi att fortsätta följa upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i ILS1-projektet (åk 1-3) i årskurserna 5 och 7.

  Läsning, Skrivning och Benämning
 • Självreglering, Beteende och Uppmärksamhet

  Från och med hösten 2019 kommer vi inom ILS2-projektet att utveckla och undersöka stöd för elevers sociala beteende på alla trestegsstödets nivåer i grundskolan. 

  Självreglering, Beteende och Uppmärksamhet
  • Under ILS1-projektet översatte och undersökte vi inom delprojektet Självreglering, beteende och uppmärksamhet effekten av smågruppsinterventionen Fokus. Resultaten är lovande och visar att ca 80% av eleverna som deltog förbättrade sin

  • Under vårterminen prövar 278 elever i finlandssvenska skolor Spel-Ett Läsflyt tillsammans med sina speciallärare. Här berättar Åbo Underrättelser om hur spelandet löper på Sirkkala skola. https://abounderrattelser.fi/elever-i-abo-och-kimito-tranar-lasflyt-med-nytt-spel-ett-roligt-och-motiverande-satt-att-utveckla-laskunskaperna/

  • I våras var det många som fick planera om ett och annat då Finland övergick till distansundervisning. Även ILS-projektets kartläggningar av läsning och skrivning i årskurs 5, vilka skulle göras