• Om Projektet

  Projektet ILS-2 – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor inleddes hösten 2019 som pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för personer som arbetar i grundskola i Svenskfinland

  Om Projektet
 • Läsning, Skrivning och Benämning

  Från och med hösten 2019 fortsätter projektet som ILS2-projektet och pågår till juni 2022Inom delområdet för läsning, skrivning och benämning kommer vi att fortsätta följa upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i ILS1-projektet (åk 1-3) i årskurserna 5 och 7.

  Läsning, Skrivning och Benämning
 • Självreglering, Beteende och Uppmärksamhet

  Från och med hösten 2019 kommer vi inom ILS2-projektet att utveckla och undersöka stöd för elevers sociala beteende på alla trestegsstödets nivåer i grundskolan. 

  Självreglering, Beteende och Uppmärksamhet