Om projektet

Projektet ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor fortsätter från och med hösten 2019 som ILS2-projektet och pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för yrkesverksamma inom den grundläggande utbildningen i Svenskfinland.

ILS2-projektet är tudelat, med fokus på självreglering, beteende och uppmärksamhet samt läsning, skrivning och benämning.


Inom området för självreglering kommer man att arbeta med att utveckla och undersöka stödet på alla trestegsstödets nivåer i grundskolan för att kunna åtgärda problem med arbetsro och förbättra elevers arbetssätt. Detta görs bl.a. genom ProSkola-modellen, Check In Check Out, samt genom att utveckla en konsultationsmodell för klasslärare i samband med Fokus (Maltti).

Inom området för läsning ingår att följa upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i ILS-projektet (åk 1-3) i årskurserna 5 och 7. Därtill kommer material för bl.a. kartläggning av läsförståelse i årskurserna 7 och 9 att utvecklas och normeras. Ett nytt datorbaserat övningsprogram för träning av läsflyt, “Spel-Läsflyt”, kommer även att utvecklas.

Målgruppen för projektet är finlandssvenska barn och ungdomar som har svårigheter inom det ena eller båda av projektets delområden.

Projektet förverkligas i samarbete med finlandssvenska skolor, daghem och förskolor.

Övriga samarbetsparter är ämnena psykologi och logopedi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, ämnet specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt Vasa specialpedagogiska center vid Åbo Akademi, Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet, Psykologiska institutionen och Pedagogiska Fakulteten vid Jyväskylä universitet.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska Folkskolans Vänner.

Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGBbmr logosfv_logo_3d