Om projektet

Niilo Mäki Institutets ILS-projekt (InLärning och Stöd i Finlandssvenska skolor) är ett fyraårigt projekt (2015-2018) med målsättningen att utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem. Inom projektet utarbetas och testas effektiva verktyg och metoder för att utvärdera och stöda läsning, språk och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos barn och ungdomar. Ytterligare en målsättning är att ordna fortbildningar för personal inom dagvård och skola i Svenskfinland.

Projektet är uppdelat i två delområden. Fokus för det ena delområdet ligger på läsning, skrivning och benämning medan fokus för det andra delområdet är självreglering och uppmärksamhet.

Målgruppen för projektet är finlandssvenska barn och ungdomar som har svårigheter inom det ena eller båda av projektets delområden.

Projektet förverkligas i samarbete med finlandssvenska skolor, daghem och förskolor. Vi vill tacka personalen inom kommun, skola och daghem samt alla föräldrar och barn som deltagit!

Övriga samarbetsparter är ämnena psykologi och logopedi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, ämnet specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt Vasa specialpedagogiska center vid Åbo Akademi, Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet, Psykologiska institutionen och Pedagogiska Fakulteten vid Jyväskylä universitet samt Hogrefe Psykologien Kustannus Oy.

Preliminära resultat från projektet presenterades under två slutseminarium i början av 2019. En inspelning av det ena slutseminariet finns att se på Niilo Mäki Institutets Youtube-kanal.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska Folkskolans Vänner.

Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGBbmr logosfv_logo_3d