Lyhyesti suomeksi

OPPIMISVAIKEUKSIEN ARVIOINTI JA TUKEMINEN SUOMENRUOTSALAISISSA KOULUISSA JA PÄIVÄKODEISSA

Niilo Mäki Instituutin ILS-hanke (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor) on nelivuotinen kehittämishanke (2015-2018). Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa tutkimusperustaisesti oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista suomenruotsalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan välineitä ja menetelmiä lukemisen ja nimeämisen sekä itsesäätelyn ja tarkkaavuuden arviointiin, seurantaan ja tukemiseen. Lisäksi hankkeessa järjestetään valtakunnallisesti päivähoidon ja koulujen henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia.

Hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen. Toinen osa-alueista keskittyy lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoihin ja toinen osa-alue itsesäätelyn ja tarkkaavuuden taitoihin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulu- ja päivähoitoikäiset lapset ja nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset.

Hanke toteutetaan yhteistyössä suomenruotsalaisten koulujen, päiväkotien ja esikoulujen kanssa. Kiitämme kuntia, koulujen, esikoulujen ja päiväkotien henkilöstöä sekä perheitä yhteistyöstä!

Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Åbo Akademin psykologian ja logopedian oppiaineet sekä Vasa Specialpedagogiska Center, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos, Turun yliopisto, Onerva Mäen koulu sekä Jyväskylän yliopiston psykologian laitos ja kasvatustieteiden tiedekunta. Yhteistyökumppanit muodostavat myös hankkeen ohjausryhmän, joka valvoo ja ohjaa hankkeen etenemistä. Näiden lisäksi hankeyhteistyössä ovat mukana Hogrefe Psykologien Kustannus Oy.

Hankkeen rahoittavat Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, ja Svenska Folkskolans Vänner r.f.

Teksti: Sira Määttä

Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGB

bmr logo

sfv_logo_3d