ILS slutseminarium – program

Program för slutseminarierna – anmäl dig här!

Helsingfors G18 24.1.2019

Georgsgatan 18, Helsingfors

9.00 Kaffe och anmälning

9.30 Paula Salmi, FD, Mika Paananen, PsL & Henrik Husberg, PM – Inledning av seminariet och en kort presentation av ILS-projektet

10.00 Inger Fridolfsson, FM – Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst och hur vet vi det?

11.00 Vesa Närhi, docent – Ouppmärksamma, impulsiva, motoriskt rastlösa barn – hur kan vi stöda dem i daghem och skola?

12.00 Lunch på egen bekostnad 

13.15 Henrik Husberg, PM & Susanna Slama, PsM – Presentation av delprojektet för självreglering och uppmärksamhet

14. 45- 15.15 Kaffe

15.15 Ann-Katrine Risberg, PM, Pia Vataja, PM & Laura Plyhm, PM – Vad vet vi nu om läsning, skrivning och benämning i finlandssvenska skolor? Kartläggningsmaterial och resultat från ILS-projektet

16.45 – 17.00 Avslutning

Vasa Academill 14.2.2019

Strandgatan 2, Vasa

9.00 Kaffe och anmälning

9.30 Paula Salmi, FD, Mika Paananen, PsL & Henrik Husberg, PM – Inledning av seminariet och en kort presentation av ILS-projektet

10.00 Ulrika Wolff, FD – En interventionsstudie för elever med läs- och skrivsvårigheter – en femårig uppföljning

11.00 Vesa Närhi, docent – Ouppmärksamma, impulsiva, motoriskt rastlösa barn – hur kan vi stöda dem i daghem och skola?

12.00 Lunch på egen bekostnad 

13.15 Henrik Husberg, PM &  Susanna Slama, PsM –  Presentation av delprojektet för självreglering och  uppmärksamhet

14. 45- 15.15 Kaffe

15.15 Ann-Katrine Risberg, PM, Pia Vataja, PM & Laura Plyhm, PM – Vad vet vi nu om läsning, skrivning och benämning i finlandssvenska skolor? Kartläggningsmaterial och resultat från ILS-projektet

16.45 – 17.00 Avslutning

Anmäl dig här!

Kort om föreläsarna

Gästföreläsare

Inger Fridolfsson
Inger är fil.mag i specialpedagogik och har bl.a. skrivit boken ”Grunderna i läs- och skrivinlärning” och är medförfattare till kartläggningsmaterialet ”LäSt – test i läsförståelse, läsning och stavning för åk 1-6.

Vesa Närhi
Vesa är docent och universitetsforskare vid Jyväskylä universitet. Hans forskning kretsar kring uppmärksamhets- och beteendesvårigheter samt hur man stöder barn med sådana svårigheter i skolan.

Ulrika Wolff
Ulrika är specialpedagog och fil.dr. vid Göteborgs universitet. Hon forskar om läs- och skrivsvårigheter och har bl.a. utarbetat Duvan-testmaterialen och interventionsmaterialet ”WIP”.

Projektanställda

Paula Salmi
Paula Salmi, filosofie doktor och talterapeut, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS projekt. Hon är projektledare för ILS-projektet med ansvar för delområdet läsning.

Mika Paananen
Mika är psykologie licentiat och neuropsykolog, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt samt universitetslärare vid Jyväskylä Universitet. Mika är projektledare med ansvar för delområdet uppmärksamhet och självreglering.

Henrik Husberg
Henrik, pedagogie magister, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet uppmärksamhet och självreglering. Han är också doktorand vid Helsingfors universitet.

Ann-Katrine Risberg
Ann-Katrine, pedagogie magister, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet läsning. Ann-Katrine är doktorand vid Åbo Akademi och bl.a. medförfattare till flera finlandssvenska specialpedagogiska kartläggningsmaterial.

Pia Vataja
Pia, pedagogie magister, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet läsning. Hon jobbar även som speciallärare i Svenska samskolan i Tammerfors och är doktorand vid Jyväskylä universitet.

Susanna Slama
Susanna, psykologie magister och psykoterapeut, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet uppmärksamhet och självreglering.

Laura Plyhm
Laura, pedagogie magister,  arbetar vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet läsning.