ILS slutseminarium – program

Vasa Academill 14.2.2019

Strandgatan 2, Vasa

OBS: Seminariet sändes som en livestream – länk till materialet finns nedanför. Materialet fanns att se i sin helhet fram till 25.2 2019. Valda delar kommer att finnas kvar under våren 2019 via länken nedan.

Se presentationerna av delprojekten här.

9.00 Kaffe och anmälning

9.30 Paula Salmi, FD, Mika Paananen, PsL & Henrik Husberg, PM – Inledning av seminariet och en kort presentation av ILS-projektet

10.00 Ulrika Wolff, FD – En interventionsstudie för elever med läs- och skrivsvårigheter – en femårig uppföljning

11.00 Vesa Närhi, docent – Ouppmärksamma, impulsiva, motoriskt rastlösa barn – hur kan vi stöda dem i daghem och skola?

12.00 Lunch på egen bekostnad 

13.15 Henrik Husberg, PM &  Susanna Slama, PsM –  Presentation av delprojektet för självreglering och  uppmärksamhet

14. 45- 15.15 Kaffe

15.15 Ann-Katrine Risberg, PM, Pia Vataja, PM & Laura Plyhm, PM – Vad vet vi nu om läsning, skrivning och benämning i finlandssvenska skolor? Kartläggningsmaterial och resultat från ILS-projektet

16.45 – 17.00 Avslutning – Pekka Räsänen, huvudansvarig forskare, Niilo Mäki Institutet

Anmäl dig här!

Kort om föreläsarna

Gästföreläsare

Vesa Närhi
Vesa är docent och universitetsforskare vid Jyväskylä universitet. Hans forskning kretsar kring uppmärksamhets- och beteendesvårigheter samt hur man stöder barn med sådana svårigheter i skolan.

Ulrika Wolff
Ulrika är specialpedagog och fil.dr. vid Göteborgs universitet. Hon forskar om läs- och skrivsvårigheter och har bl.a. utarbetat Duvan-testmaterialen och interventionsmaterialet ”WIP”.

Projektanställda

Paula Salmi
Paula Salmi, filosofie doktor och talterapeut, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS projekt. Hon är projektledare för ILS-projektet med ansvar för delområdet läsning.

Mika Paananen
Mika är psykologie licentiat och neuropsykolog, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt samt universitetslärare vid Jyväskylä Universitet. Mika är projektledare med ansvar för delområdet uppmärksamhet och självreglering.

Henrik Husberg
Henrik, pedagogie magister, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet uppmärksamhet och självreglering. Han är också doktorand vid Helsingfors universitet.

Ann-Katrine Risberg
Ann-Katrine, pedagogie magister, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet läsning. Ann-Katrine är doktorand vid Åbo Akademi och bl.a. medförfattare till flera finlandssvenska specialpedagogiska kartläggningsmaterial.

Pia Vataja
Pia, pedagogie magister, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet läsning. Hon jobbar även som speciallärare i Svenska samskolan i Tammerfors och är doktorand vid Jyväskylä universitet.

Susanna Slama
Susanna, psykologie magister och psykoterapeut, arbetar som forskare vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet uppmärksamhet och självreglering.

Laura Plyhm
Laura, pedagogie magister,  arbetar vid Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, delområdet läsning.