ILS slutseminarier – anmälning

ILS organiserar två slutseminarier för projektet. Det första ordnas på G18 i Helsingfors 24.01 2019 9:30-17:00 och det andra på Academill i Vasa 14.2 2019 9:30-17:00. Seminarierna är kostnadsfria men deltagarna står själva för rese- och lunchkostnader.

Sista anmälningsdag 15.1 2019 (Helsingfors) och 1.2 2019 (Vasa).

OBS! Sista anmälningsdag för Helsingfors-seminariet är uppdaterat till 15.1 2019. Ännu hinner ni anmäla er!

Seminariet i Vasa kommer även att sändas live  – mer info om detta kommer senare.

Programmen för dagarna hittar ni här.

Anmäl dig här!