ILS slutseminarier – anmälning

ILS organiserar två slutseminarier för projektet. Det första ordnas på G18 i Helsingfors 24.01 2019 9:30-17:00 och det andra på Academill i Vasa 14.2 2019 9:30-17:00. Seminarierna är kostnadsfria men deltagarna står själva för rese- och lunchkostnader.

OBS! Sista anmälningsdag tisdag 5.2 2019 (Vasa).

Programmen för dagarna hittar ni här.

Anmäl dig här!