Fortbildningar

Här hittar du länkar till aktuella fortbildningar med koppling till ILS-projektet:

Projektets fortbildningar:

 

Svenskspråkiga fortbildningar finansierade av Utbildningsstyrelsen: