Educa 2017

Educa mässan har igen i år besökts av ett rekordstort antal lärare. En viktig del av Educa-mässan är föreläsningar och presentationer samt förstås utställarnas montrar. I år var också ILS-projektet väl representerat på mässan.

”Snart finns det nya verktyg och metoder för dig som jobbar med inlärningssvårigheter i daghem och skolor”, fick en salful åhörare höra och ta del av i Svenska Hörnan under Educa mässan i Helsingfors. Henrik Husberg och Pia Vataja föreläste om ILS-projektet och dess nuläge. Forskningsprojektet ILS utvecklar kartläggningsmaterial och metoder för 4-15 åriga barn i svenskfinland. Henrik Husberg berättade om material som skrivs samt effektiva verktyg för att stöda barn med  uppmärksamhetsrelaterade svårigheter eller problem med exekutiva funktioner. Pia Vataja berättade om forskningsbaserad kunskap, effektiva verktyg och metoder för att kartlägga läs- och skrivförmåga samt benämning hos barn.

Pia Vataja och Henrik Husberg presenterar ILS-projektets material och forskning
Pia Vataja och Henrik Husberg presenterar material och forskning på kommande.

ILS var också väl representerat i Svenska folkskolans vänners monter där Laura Tepponen, Susanna Slama, Henrik och Pia berättade om ILS projektet till många nyfikna och intresserade mässbesökare under fredagen och lördagen. Paula Salmi representerade ILS i Niilo Mäki Institutets monter. För att få en inblick i vad finlandssvenska lärare behöver för material hade vi utformat en enkät som vi bad besökare fylla i. Den går även att fylla i på efterhand på nätet här: ekapeli.fi/poll/ils_educa17. Bland de som under mässan besvarade vår enkät lottar vi ut några svenskspråkiga test och böcker från Niilo Mäki Institutet. Vinnarna meddelas inom kort. Tack till alla som besvarade enkäten!

Tack även till alla som kom och diskuterade med oss och lyssnade på vår presentation, samt till Svenska folkskolans vänner som generöst bjöd på utrymme i sin stilfullt inredda monter.

Under Educa 2017 samlade vi info om material som används i finlandssvenska skolor.
Under Educa 2017 samlade vi info om material som används i finlandssvenska skolor.

Nationella utvecklingsdagarna för specialundervisning

ILS projektet på nationella utvecklingsdagarna för specialundervisning

Närmare 600 personer deltog i de nationella utvecklingsdagarna för specialundervisning tidigare under våren. Dagarna ordnades den 21–22.4.2016 i Helsingfors. Utöver de över 500 deltagare, som kom från olika delar av Finland, fanns många föreläsare och utställare på plats i Mässcentret i Böle. Bland utställarna fanns också Niilo Mäki institutet. Både den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen var representerade. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen hälsade deltagarna välkomna till utvecklingsdagarna.

Dagarnas tema för i år var aktuell forskning kring och aktuell information om inlärning och stöd både inom grundläggande utbildning samt yrkesutbildning. Under dagarna behandlades bland annat anordnandet av undervisning för invandrarelever, positiv feedback som en styrka i lärandeprocessen samt de nya modellblanketterna för inlärning och stöd. Deltagarna upplevde det som särskilt intressant och nyttigt att få bekanta sig med de senaste forskningsrönen, men också parallellseminarierna som erbjöd bra arbetsmodeller för det praktiska skolarbetet var populära.

Det som gladde arrangörerna samt speciellt oss finlandssvenskar, var att det ordnades svenskspråkiga parallellseminarier under utvecklingsdagarna. InLärning och Stöd -ILS projektet- presenterades av Henrik Husberg och Pia Vataja. Henrik och Pia berättade om bakgrunden till ILS projektet samt om senaste forskning inom området. Projektet väckte mycket intresse och verkar vara verkligen efterlängtat av speciallärarna i skolorna runtom i Svenskfinland. Henrik berättade bl.a. att Maltti-skolningen kommer i gång redan nu på våren. Utbildningen, som är kostnadsfri, har varit mycket populär och har många anmälda. Pia berättade att insamlingen av data i skolorna runtom i Svenskfinland börjar vara på slutrakan för vårens del. Hon berättade också lite mera om datainsamlingen och om kartläggningsmaterialets innehåll.  Efter att ILS-projektet presenterats fick vi höra om anvisningarna kring de nya pedagogiska modellblanketterna av undervisningsrådet Christina Anderssén från Utbildningsstyrelsen.

Tack för intressanta och givande utvecklingsdagar!

Text: Pia Vataja och Henrik Husberg

Pia Vataja föreläsning
Pia Vataja på UBS Nationella utvecklingsdagar för specialundervisning

 

 

 

 

 

Educa 2016

Under veckoslutet besökte en del av de anställda inom ILS-projektet Educa-mässan i Helsingfors. Educa är det största riksomfattande evenemanget inom undervisningssektorn och ordnades i mässcentret i Helsingfors under tiden 29 – 30.1.2016. Programmet var lika digert och mångsidigt som alltid. Det innehöll högklassiga föreläsningar och en stor utställning med läromedel och material. Niilo Mäki institutet hade en egen avdelning på mässan där vi presenterade både vår verksamhet och våra projekt. Den nya broschyren om ILS-projektet lanserades också på mässan och fick mycket uppmärksamhet.
Det var trevligt att träffa och talas vid med våra samarbetspartners samt möta både lärare och personal från daghemmen som är med i vårt projekt. ILS-projektet är väl mottaget ute på fältet bland både skolor och daghem. Materialet som utarbetas verkar vara mycket efterlängtat och uppskattat.

Det svenska programmet har blivit digrare år för år. FSL, svenskspråkiga läromedelsförlag och finlandssvenska organisationer inom utbildningssektorn deltog i Educa som utställare och programarrangörer. Våra finansiärer fanns också med bland utställarna och delade ut vår broschyr.
Av föreläsarna i Svenska hörnan vill jag lyfta upp den aktuella förläsaren Satya Brink. Hon föreläste om Utbildning: Ett lyft för livet – Uppmuntra läsglädje för lyckat lärande. Innehållet i hennes föreläsning behandlade bl.a. att skillnader i läskompetens påverkar chanserna i livet och framtida goda tillfällen. Det här bara förstärker våra tankar inom ILS-projektet att det är väldigt viktigt att utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stöda elevers läs- och skrivutveckling och hitta de elever i tid som behöver stöd för sin läsutveckling. Arbetet fortsätter!

Text och bild: Pia Vataja

Sonja Ollas-Airinen
Sonja Ollas-Airinen, projektombudsman inom utbildning, från Svenska kulturfonden
Christer Holmlund och Sabina Lindholm
Christer Holmlund, förbundsordförande, FSL tillsammans med Sabina Lindholm, medlem i FSL:s förbundsstyrelse
Christina Anderssén
Christina Anderssén, utbildningsråd inom Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen